← Home
Algemene Disclaimer
Typecursusvoorkinderen.nl neemt alle redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid in acht om deze website accuraat en tijdig met informatie te vullen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op onze website volledig of accuraat is. Alle informatie wordt onder voorbehoud van fouten en wijzigingen geplaatst. Op deze website zouden technische of typografische fouten kunnen voorkomen. De informatie op onze website mag door Typecursusvoorkinderen.nl vrij en zonder enige waarschuwing of verplichting veranderd of verwijderd worden. Typecursusvoorkinderen.nl is in geen geval aansprakelijk aan enige partij voor schades die direct, indirect of anderszins ontstaat door het bestaan van en het gebruik van deze website. Zonder enige begrenzing betreft dit onder andere schadevergoeding voor gederfde winst, onderbreking van het zakelijke verkeer, verlies of beschadiging van programmatuur of andere data op uw informatieverwerkingssysteem. Of anderszins ontstane schades.

Privacy
De website van Typecursusvoorkinderen.nl kan links naar andere websites bevatten. Daarom laten wij u weten dat Typecursusvoorkinderen.nl niet verantwoordelijk is voor de privacyregels van andere websites dan de onze. We raden u aan dit voor ogen te houden als u deze site verlaat. Wij bevelen u ten stelligste aan dat u altijd kennis neemt van de privacyverklaringen op sites die om identificeerbare, persoonlijke informatie vragen.

Intellectueel eigendom
Copyright © 2009 Typecursusvoorkinderen.nl - alle rechten voorbehouden. Alle informatie, zoals tekst en afbeeldingen, mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Typecursusvoorkinderen.nl worden gebruikt. Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms-)rechten op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Typecursusvoorkinderen.nl en de hierbij aangesloten bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
 
VERDER
gratis typetestprobeer gratis tickenafbeelding Skinny Typehelp: het handige leermiddel om te leren typen  http://www.skinny-typehelp.com