← Home
Typecursus, leren typen of typelessen voor kinderen? Kies je typecursus voor kinderen zorgvuldig.

Oriënteer, vergelijk en betaal niet teveel voor een typecursus voor kinderen. De prijzen variëren heel erg. Maar lever niet in op kwaliteit. Het moeilijkste van een typecursus voor kinderen is kinderen gemotiveerd te houden. Kies bewust hoe je een kind wilt leren typen met 10 vingers oftewel blindtypen.

Wat is de beste leeftijd om kinderen te leren typen?
Hier volgt een richtlijn, maar er is niemand die het beter kan inschatten dan de ouders/verzorgers van het kind.
Allereerst is het belangrijk dat het kind niet te jong is. Een vereiste is dat het kind in ieder geval al goed kan lezen.
Daarnaast is het belangrijk dat het kind ook al regelmatig tijd zal doorbrengen achter het toetsenbord. Tijdens en na de typecursus moet je immers nog regelmatig, buiten de typecursus om, blijven typen om de typevaardigheid te onderhouden en verder te verbeteren. Ook de typesnelheid en nauwkeurigheid zal de komende jaren blijven toenemen.
Sommige kinderen zijn er al aan een typecursus toe als ze 7 of 8 zijn, maar voor het overgrote deel is dat op 9-, 10- of 11-jarige leeftijd.
Van belang is ook dat het kind het leuk vindt om een typecursus te doen. Je wilt niet dat het een straf wordt om de oefeningen te typen. Dat is niet alleen erg zwaar voor het kind, maar ook voor de ouder(s).

Bekende online 'typecursus voor kinderen' aanbieders:
TICKEN.NL (€ 77,50)
Typetopia.com (€ 159,00)
Pica Typen (€ 159,00)
Typetuin (€ 169,00)
LOI (€ 169,00 - € 251,00)
Bekende typecursus aanbieders met cd-roms zijn:
Studieplan (€ 119-€ 150). Studieplan brengt daarnaast eenmalig € 15,- administratie- en verzendkosten in rekening.
NTI (€ 208,50). De inschrijfkosten voor deze cursus bedragen € 25,00.
Typecursus in een groep
Ook zijn er nog docenten die bijvoorbeeld een aantal keren eens per week in eek klas of zaaltje lesgeven met een typecursus op cd-rom, zoals bijvoorbeeld VSLM-docenten en Gigakids (€ 125).

Voor kinderen concluderen we dat typelessen via internet is op alle fronten beter en aangenamer voor kinderen is om te leren typen. De voordelen zijn legio:
- interactief
Tijdens het typen wordt elke aanslag die je typt direct beoordeeld. Dat is de enige manier om gelijk te weten hoe goed je typt.
- overal te doen en wanneer jij dat wilt
Overal waar een computer met een internetverbinding is, kun je inloggen en de typecursus doen.
- uitleg via video
Een goede online typecursus heeft een duidelijke uitleg via video. Dat kun je zo vaak kijken als je wilt
- lagere kosten
De ontwikkeling van een internet typecursus is kostbaar, maar er is een groot verschil in personeels- en verzendkosten. Er hoeven geen boekjes gedrukt en verzonden te worden en er zijn geen medewerkers nodig om de typeles na te kijken. De prijs kan daardoor veel lager zijn.
- beter voor het milieu
Een cursus op papier betekent veel bomen kappen en veel industriële bewerkingen totdat het boekje in de brievenbus valt. Er is zelf al een –typecursus aanbieder die CO2-neutraal werkt: ticken.nl.
- leuk en uitdagend
Als elke oefening is ontwikkelt als een game, dan is het voor kinderen heel aantrekkelijk.

Veel succes met je keuze voor een typecursus voor kinderen.
 
VERDER
gratis typetestprobeer gratis tickenafbeelding Skinny Typehelp: het handige leermiddel om te leren typen  http://www.skinny-typehelp.com